کاستوم رام روی 11t pro؟

نکته ای وجود دارد که با چه سیستم عاملی باید استفاده کنم یا چگونه نصب را شروع کنم؟

ارسال شده توسط /u/RLDKA
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xoxpiu/custom_rom_on_11t_pro/

توسط Lei Jun

Lei Jun