کسی می‌داند ایمیل پشتیبانی Xiaomi Cloud چیست؟

من در حال تلاش برای تماس با پشتیبانی Xiaomi Cloud هستم و پشتیبانی چت گفت که این ایمیل بود "[email protected]" اما وقتی ایمیل می فرستم می گوید که وجود ندارد. کسی میدونه واقعا کجا میتونم باهاش ​​در ارتباط باشم؟

ارسال شده توسط /u/cemuamdattempt
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11lwv9a/anyone_know_what_xiaomi_clouds_support_email_is/