کسی می داند چگونه این مشکل صفحه صورتی/آبی را با تلویزیون MI حل کند؟

من یک تلویزیون پلاسما سری 4000 فیلیپس از سال 2012 و یک تلویزیون Mi TV دارم. هر گونه کمک اضافی متشکر خواهد بود!

مسئله من

ارسال شده توسط /u/ZeistyZeistgeist
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/110j2qz/anyone_knows_how_to_solve_this_pinkblue_screen/