کمک؟

سلام mi 10a من بیش از یک ساعت است که روی نماد شارژ گیر کرده است، من نمی توانم گوشی را خاموش کنم، نمی توانم آن را روی صفحه خالی گیر کرده با نماد شارژ باتری روشن کنم. آیا راه حلی وجود دارد؟

ارسال شده توسط /u/PeceXD
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/126yyfr/help/