کمک؟

در موسیقی مانند بخشی است که می‌توانید از ویدیوهای یوتیوب به موسیقی گوش دهید، اما گاهی اوقات وقتی روی ویدیوها کلیک می‌کنم، ویدیویی از سایت واقعی YouTube وجود دارد، نمی‌دانم چگونه آن را توضیح دهم، اما چگونه آن را خاموش کنم؟

ارسال شده توسط /u/hshqz
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xl3wz0/help/