کمکم کنید

چگونه می توانم پیشنهادات اشتراک گذاری مانند اینستاگرام و سایر چت ها را از عکس های LIBRARY به طور کامل پاک کنم ?????

ارسال شده توسط /u/DrinkingWaterNow
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yzerk6/help_me/