کمک به دکمه پاور در Mi11 Lite

آیا توصیه ای برای جلوگیری از تکرار این اتفاق وجود دارد؟

من یک Mi11 Lite را 2 سال پیش خریدم و چند ماه پیش وقتی دکمه پاور را فشار دادم داخل آن گیر کرد… من قبلاً به یک مرد پول می دهم تا این را فیس کند اما می دانم که دوباره شروع می شود و دوباره گیر می کند… مرد گفت به خاطر آب و رطوبت گیر می کند (اگرچه من تلفنم را خیس نمی کنم یا اجازه نمی دهم باران به آن دست بزند) …

متشکرم.

ارسال شده توسط /u/GRSTrombonist
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11gn34z/help_with_the_power_button_on_mi11_lite/