کمک به 5G

کمکم کنید من به miui14 ارتقا دادم اما فقط 4g+ دریافت می کنم نه 5g…بله همه تنظیمات را تغییر داده ام و از miui 14 در mi 11x (هند) استفاده می کنم.

ارسال شده توسط /u/JASWANT_
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11tr4jh/help_with_5g/