کمک به Mitv4 Rear Audio

کسی دفترچه راهنما در مورد نحوه تعمیر مجدد اتصالات دارد؟ یک دکمه و یک چراغ در بلندگوی عقب سمت راست وجود دارد اما هیچ چیز در سمت چپ عقب وجود ندارد.

به نظر می رسد بلندگوها وصل هستند، اما فقط بلندگوی عقب سمت راست، هیچ چیز از سمت چپ عقب نیست.

من یک جدید خریدم، آن را وارد کردم و سپس تلویزیون نرم افزار دانگل را به روز کرد.

کمک!

ارسال شده توسط /u/ppyrgic
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11mey68/help_with_mitv4_rear_audio/

سلام من mitv4 دارم سگم دینگی که اسپیکرهای عقب رو تغذیه میکنه خورد.

توسط Lei Jun

Lei Jun