کمک در مورد redmi 9T!!!!!

من یکی را در اواخر ژانویه امسال دریافت کردم و هفته گذشته به روز شد و دوباره راه اندازی شد و دیگر روشن نشد. من هر چیزی را که در reddit و انجمن ها دیدم امتحان کردم. هارد ریست، صبر کنید تا باتری تمام شود و غیره و هیچی. بردمش پیش تکنسین و اونا موفق شدند سوارش کنن. با این حال برای اطمینان از رفع آن، در صورت وجود مشکل مشابه، آن را در جلو راه اندازی مجدد کردم. هنوز باید پول می دادم اما حالا چی؟ آیا من فقط پول تلفن را هدر دادم؟ من 1 ماه گارانتی دارم ولی مهم نیست.

ارسال شده توسط /u/morguewalker
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ypvy0j/help_with_redmi_9t/