کمک کنید در یک حلقه گیر کرده ام

من سعی می‌کنم گوشی خود را با روشن + برق ریست کنم، اما یک باتری خراب را به من نشان می‌دهم، نمی‌دانم چگونه آن را درست کنم

ارسال شده توسط /u/BreadPankiwi
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ynfi38/help_im_stuck_in_a_loop/