کمک

بنابراین، هر بار که وقتی باتری از بین می‌رود، تلفن من به طور کامل خاموش می‌شود، به صفحه‌ای سیاه رنگ با نماد بدون باتری متفاوت تبدیل می‌شود. سپس، به سختی می‌توانم آن را برای چند دقیقه در حالت بازیابی قرار دهم، زیرا دکمه ولوم بالای من کار نمی‌کند، و در نهایت می‌توانم راه‌اندازی مجدد کنم و همه چیز کار می‌کند. آیا راهی برای جلوگیری از ورود آن به آن حالت عجیب و غریب وجود دارد؟

ارسال شده توسط /u/AppletunTorterra
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yoqrc1/help/