کمک

من در استرالیا هستم. من می خواهم اما Xioami 12. چگونه می توانم بدانم کدام را بگیرم؟ CN و ROM در عناوین به چه معناست؟ آیا این تلفن ها از خدمات گوگل پشتیبانی می کنند؟

ارسال شده توسط /u/PizzzaPlanet17
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xnalt0/help/

توسط Lei Jun

Lei Jun