کنترل صدا بلندگوی قابل حمل Mi 16W

اسپیکر مذکور را تازه خریدم. خوب کار می کند، اما من گیج شده ام که هر وقت صدا را در یک دستگاه جفت شده تغییر می دهم، روی بلندگو تغییر می کند و بالعکس.

سلام!

آیا راهی برای “بازکردن” کنترل ها وجود دارد؟ تنظیم فعلی به من تفاوت های ظریف کافی برای تنظیمات صدا نمی دهد.

ارسال شده توسط /u/Charwyn
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10pi0c0/volume_control_of_mi_portable_speaker_16w/

توسط Lei Jun

Lei Jun