گالری تخلیه باتری

ممکن است این یک مشکل رایج باشد، اما من هیچ راه حل قابل قبولی برای این موضوع پیدا نکردم. گالری من باتری من را خیلی سریع خالی می کند، کاری می توانم در مورد آن انجام دهم؟ من یک Poco x3 pro دارم

ارسال شده توسط /u/Not_Luigyz
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11jw8gx/gallery_draining_battery/