گاهی اوقات شارژ متوقف می شود؟ : شیائومی

11T pro, miui 12.5.7، گاهی که کابل شارژ را وصل می کنم، انیمیشن شارژ می آید، حتی نماد پیچ ​​کوچک روی آیکون باتری در حال شارژ دیده می شود، اما وقتی چند دقیقه بعد به گوشی خود نگاه می کنم ، به نظر می رسد شارژ آن کاملا متوقف شده است. فقط چند درصد بیشتر از ابتدا باقی می ماند. در مواقع دیگر بدون هیچ مشکلی شارژ می شود. این کاملاً تصادفی اتفاق می افتد من نمی دانم چه چیزی می تواند باعث این شود. هر راهنمایی؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xmbd3q/charging_stops_sometimes/

توسط Lei Jun

Lei Jun