گوشی من روی صفحه قفل بنفش می شودسلام، صفحه نمایش من واقعا روشن می شود و پس زمینه در صفحه قفل که باید پینم را در آن قرار دهم سیاه می شود. این فقط با یک تصویر پس زمینه سیاه اتفاق می افتد.

ارسال شده توسط /u/He3dshott
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/z8rhof/my_phone_is_getting_purple_on_the_lock_screen/

توسط Lei Jun

Lei Jun