گوشی من ناگهان نصب می شود "طاق برنامه" برنامه

این یک برنامه است، نه تنظیمات.

آیا راهی برای حذف آن وجود دارد؟

ارسال شده توسط /u/Bakufuranbu
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zlgswz/my_phone_suddenly_installing_app_vault_app/