گوشی من (redmi note 9 pro) فقط شارژ سریع را بدون هیچ چیز متوقف می کند، من از کلاه های اصلی استفاده می کنم زیرا تلفنی را دارم که او سریع شارژ می کرد و بدون هیچ اتفاقی متوقف می شود

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yniyux/my_phone_redmi_note_9_pro_just_stop_fast_charging/