یادداشت جانبی سریع شیائومی خیلی بزرگ استآیا شخص دیگری در اینجا از یادداشت جانبی سریع xiaomi در تلفن شیائومی خود استفاده می کند و متوجه می شود که اندازه یادداشت ها ناگهان 2 برابر اندازه های قبلی شده است.

آیا این یک به روز رسانی است؟ به نظر من غیر عملی است. آیا راهی برای تغییر مجدد آن وجود دارد؟

ارسال شده توسط /u/Noneini
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yz3dc7/xiaomi_quick_side_note_too_big/

توسط Lei Jun

Lei Jun