یک برنامه به نام "Mi Picks" ناگهان روی گوشی من ظاهر شد …

این برنامه تماس گرفت "Mi Picks" ناگهان در گوشی من ظاهر شد و من آن را نمی خواهم. این فقط یک نسخه بدتر از playstore است. اگر از قبل پلی استور در گوشی من وجود دارد، چرا به دردسر دانلود این برنامه روی گوشی من می پردازم. چگونه آن را حذف کنم، من آن را نمی خواهم، فقط فضای ذخیره سازی را از گوشی من می گیرد.

ارسال شده توسط /u/Vurxe
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/12tyi8l/an_app_called_mi_picks_suddenly_appeared_on_my/