یک تم با نوار وضعیت خوب پیشنهاد کنیدارسال شده توسط /u/nikunjuchiha
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yfj7yt/suggest_a_theme_with_good_looking_status_bar/

توسط Lei Jun

Lei Jun