11T Pro بگیرم یا 12T؟

سلام من به دنبال یک گوشی جدید هستم و نمی توانم بین 11T Pro و 12T تصمیم بگیرم، زیرا آنها در یک محدوده قیمت هستند. من به گوشی نیاز دارم که هم برای عکس و هم برای ویدیو دوربین مناسبی داشته باشد و بتوانم آنها را ویرایش کنم.

باز به توصیه های دیگر در مورد همان قیمت! با تشکر!

ارسال شده توسط /u/Parking-Swimmer297
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10e7jzr/should_i_get_11t_pro_or_12t/