2 تا برنامه تنظیمات روی گوشی من هست، شما هم 2 تا دارید؟

من به تنظیمات، برنامه ها رفتم و گزینه ها را فشار دادم تا برنامه های سیستم را نیز نمایش دهد و وقتی به پایین اسکرول کردم 2 برنامه تنظیمات را دیدم که یکی می گوید اخیرا استفاده شده است و دیگری می گوید یک ماه پیش استفاده شده است. آیا من هک شده ام؟

ارسال شده توسط /u/-Kayun-
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11idtw7/there_are_2_settings_app_on_my_phone_do_you_guys/