50 درصد تخفیف [World Premiere] نسخه جهانی Xiaomi 12T Pro Smartphone 8/12GB+256GB Snapdragon 8+ Gen 1 دوربین 200MP با نمایشگر 120Hz شارژ 120W، به قیمت 692.50 دلار

50 درصد تخفیف [World Premiere] نسخه جهانی Xiaomi 12T Pro Smartphone 8/12GB+256GB Snapdragon 8+ Gen 1 دوربین 200MP با نمایشگر 120Hz شارژ 120W، به قیمت 692.50 دلار ارسال شده توسط /u/Clean-Assignment-845
[comments]
منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/12fu071/50_off_world_premiere_global_version_xiaomi_12t/