CODM تکان دادن صفحه

از آخرین آپدیت اندروید 13، صفحه نمایش من هنگام پخش CODM شروع به لرزیدن می کند. این فقط زمانی اتفاق می‌افتد که فقط انگشت شست راستم روی صفحه باشد. وقتی هر دو انگشت شست را روی صفحه دارم، یکی در هر طرف این اتفاق نمی افتد. من نمی توانم با کاهش حساسیت در gameturbo حل شود، اما این راهی نیست که من از بازی کردن لذت می برم. همیشه تنظیمات یکسانی پخش می شود و این مشکل اخیراً شروع شده است. دستگاه: Poco F4 GT (جهانی)

ارسال شده توسط /u/Machintosha
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/129u3gr/screen_shaking_codm/

CODM تکان دادن صفحه