mi 10 lite 5g روشن نمی شود: شیائومی

در حال استفاده از گوشی بودم که ناگهان نوارهایی ظاهر شد و بدون هیچ نشانه ای از حیات خاموش شد. روز بعد دوباره امتحان کردم و پیامی مبنی بر اینکه سیستم از بین رفته است و دوباره نوارها ظاهر شد. هر بار که سعی می کنم اکنون آن را روشن کنم فقط نوارها ظاهر می شوند و همیشه گاهی اوقات اصلاً روشن نمی شود. آیا زمان آن رسیده است که آن را دور بریزیم؟ چه چیزی باعث آن شد؟ در شرایط عالی بود thnx برای کمک شما


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10fl813/mi_10_lite_5g_doesnt_turn_on/