Mi 11 5g

mi 11 من هنگام تماشای یوتیوب در ماشین به طور تصادفی خاموش می شود. بعد از آن خوب روشن می شود اما کمتر از یک ماه از عمر آن می گذرد و بعد از بررسی بررسی ها از خرید این گوشی پشیمان می شوم. باید چکار کنم؟

ارسال شده توسط /u/ItzMacro
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10um9zv/mi_11_5g/

توسط Lei Jun

Lei Jun