Mi Band 4 کار نمی کند

هی، من Mi band4 خود را جایی در کشویم پیدا کردم زیرا دستبند پاره شده بود، بنابراین سعی کردم آن را شارژ کنم و دستبند جدید بخرم. خوب بود و خوب کار می کرد بعد از دو روز که دستبند جدید آمد، سعی کردم بند را روشن کنم. اما واکنشی نشان نمی‌دهد… آن را روی شارژر قرار دهید.. هیچ نشانه‌ای از شارژ شدن وجود ندارد… فکر می‌کنم تازه از بین رفته است… آیا پیشنهادی برای رفع آن دارید؟

ارسال شده توسط /u/SedyBobek
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10qdrtk/not_working_mi_band_4/

توسط Lei Jun

Lei Jun