miui این روزها چطوره؟

در وهله اول، این تلفن به طور تهاجمی برنامه ها را از بین می برد، مگر اینکه در لیست سفید قرار گیرد.

  • چند اشتباه ترجمه اینجا و آنجا. و اشکالات اینجا و آنجا.

  • برای مثال نوار پیشنهاد اندروید در مقایسه با اندروید سهام متفاوت بود.

  • ارسال شده توسط /u/GjahtariQuq
    [comments]


    منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1225ox3/how_is_miui_these_days/

    من قبلاً یک mi9t pro داشتم و از آن خوشم آمد. MIui چند ابهام اینجا و آنجا داشت و به نظر می رسید xiaomieu آنها را برطرف کرده است. این با Miui 11 و 12 برگشت.