[Note 10 Pro] چه چیزی باعث می شود که گوشی نماد/نام برنامه ها را تکراری کند؟

فقط پس از به روز رسانی اخیر شروع شد.

ارسال شده توسط /u/StoviesAreYummy
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10lnh20/note_10_pro_what_would_cause_the_phone_to/

بنابراین اخیراً تغییر تصادفی نماد و نام برنامه شروع شده است. با کلیک بر روی برنامه، برنامه واقعی باز می شود. به عنوان مثال با کلیک بر روی نقشه 2 ماشین حساب باز می شود.