OPENWRT – Xiaomi Router 4C Gigabit Global — پرس و جو

متشکرم!

ارسال شده توسط /u/gelomon
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1307z52/openwrt_xiaomi_router_4c_gigabit_global_inquiry/

سلام من معامله ای را دیده ام که می توانم این روتر را فقط با 6 دلار تهیه کنم. من در ویکی دیده ام که مدل های 4A اکنون دارای تراشه فلش 16 مگابایتی Eon EN25QX128 هستند که پشتیبانی نمی شود. امیدوارم قبل از اینکه 10 عدد از این روتر را بخرم، بتوانم از هر کسی ورودی دریافت کنم.

را