[QUESTION]AOSP در Mi 11 Pro

من می خواهم EvolutionX یا هر رام AOSP دیگری را امتحان کنم.

آخرین باری که AOSP را امتحان کردم روی Mi 9 بود…

ارسال شده توسط /u/Three_Dog06
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/x56lby/questionaosp_on_mi_11_pro/

من در آخرین هستم Xiaomi.eu. آیا مزیت بزرگی برای حضور در AOSP وجود دارد؟