[QUESTION]AOSP در Mi 11 Proمن می خواهم EvolutionX یا هر رام AOSP دیگری را امتحان کنم.

من در آخرین هستم Xiaomi.eu. آیا مزیت بزرگی برای حضور در AOSP وجود دارد؟

آخرین باری که AOSP را امتحان کردم روی Mi 9 بود…

ارسال شده توسط /u/Three_Dog06
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/x56lby/questionaosp_on_mi_11_pro/

توسط Lei Jun

Lei Jun