Reddit – در هر چیزی شیرجه بزنید

بنابراین من چند عکس گرفتم و آنها را به یک آلبوم خصوصی اضافه کردم. با این حال، قبل از انجام این کار، به حساب کاربری شیائومی خود وارد نشده بودم و اکنون عکس هایی که گرفته ام در آلبوم نمایش داده نمی شوند. آیا آنها برای همیشه رفته اند؟ آیا راهی برای بازیابی آنها وجود دارد؟ پیشاپیش متشکرم


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/13xvszu/are_my_photos_gone/