Reddit – در هر چیزی شیرجه بزنید

شیائومی سعی می کند از هر طریق ممکن اپل را کپی کند، اگر ویژگی را بهتر کنید، کپی کردن بد نیست. اما آنها اغلب هم از نظر بصری و هم از نظر عملکردی آن را بسیار بدتر می‌کنند و نیاز به کپی کردن مرکز کنترل IOS را احساس می‌کنند، اما از هر جنبه دیگر فاقد صیقل دادن به IOS هستند زیرا پر از اشکال و اشکال است. مهم نیست که از چه گوشی شیائومی استفاده می‌کنید، این نرم‌افزار باعث می‌شود که سخت‌افزار کمتر به‌خاطر این موضوع احساس برتری کند. مثل این است که وقتی به اپل نگاه می کنند عقده حقارت دارند که حتی سعی کرده اند جزیره پویا 14 پرو را بدون دلیل در شیائومی 13 لایت کپی کنند و ظاهر گوشی را بدتر می کند.


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1419yq0/why_is_xiaomi_so_insecure/