Reddit – در هر چیزی شیرجه بزنید

من یک سند google با سه اسکرین شات از این مشکل در دست اضافه کردم، زیرا نمی توانم تصاویر را در ساب ردیت قرار دهم. از هر کسی که در مورد آن اتفاق افتاده است قدردانی خواهد شد.


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/135c361/i_used_to_be_able_to_split_screen_by_holding_the/

تمام تنظیماتی را که درباره میانبرهای دکمه و اشاره‌ای می‌دانستم بررسی کردم و هیچ کدام «صفحه تقسیم‌شده» را نشان نمی‌دهند.

تلفن: Redmi Note 10S نسخه MIUI: global 14.0.2

قبلاً می‌توانستم با نگه داشتن دکمه هوم صفحه را تقسیم کنم و ناگهان نمی‌توانم