Redmi 10 Powerبنابراین، من اینجا هستم تا بپرسم آن تلفن چقدر برای بازی کردن بازی ها و مواردی از این دست خوب است، زیرا من واقعاً نمی توانم معیارهای انجام شده در اینترنت را با آن پیدا کنم، بنابراین نمی دانم به چه چیزی واقعاً می توانم اعتماد کنم. تمام اطلاعات در مورد وضعیت تلفن قدردانی خواهد شد

ارسال شده توسط /u/darkyami77
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xbokoa/redmi_10_power/

توسط Lei Jun

Lei Jun