Redmi 5 Plus چه زمانی برای همیشه قفل خواهد شد؟

متشکرم 🙂

ارسال شده توسط /u/Baabiman
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/115m3j9/redmi_5_plus_when_will_it_be_locked_forever/

هر چند بار که امتحان می کنم زمان بین تلاش ها بالا می رود…

کسی می‌داند که آیا زمانی برای همیشه قفل می‌شود، فقط بالا می‌رود یا حداکثر زمان انتظار وجود دارد و من می‌توانم بی‌پایان به تلاش ادامه دهم؟

PS اگر کسی می داند که آیا راهی برای باز کردن آن وجود دارد یا خیر لطفا به من بگو … من یک جورهایی منصرف شدم

من ردمی 5 پلاس دارم و الگوی باز کردنش را فراموش کردم

لطفا کمک کنید من نمی خواهم تلفنم را قفل کنم من عکس ها و خاطرات زیادی روی آن تلفن دارم