Redmi NOTE 10S وارد آب شد. منو روشن کن لطفا

حالیم کن.

ارسال شده توسط /u/hopeurfutureshine
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/12uy6bp/redmi_note_10s_got_into_water_enlighten_me_please/

پس آره، باید چیکار کنم؟ بگذار در هوای آزاد بنشیند؟ برنج؟ چه مدت؟ به نظر می رسد آب در بلندگو هم بالا و هم پایین وجود دارد. یا باید از آن استفاده کنم مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است، من فقط 5 دقیقه قبل از این اتفاق تصمیم گرفتم غذا سفارش دهم و اکنون گرسنه، وحشت زده، مضطرب و ناامید هستم.

دقیقاً مانند عنوان، تلفن من مستقیماً به آب می‌پرد و فکر می‌کنم بلافاصله یا حداقل 1-2 ثانیه قبل از بیرون آمدن از آب است. واقعاً واضح نیست زیرا من بعد از دیدن تلفنم در هوا قبل از اینکه روی آب فرود بیاید در وحشت بودم.