Redmi Note 11 جدید به درستی شارژ نمی شود

من یکی از آمازون خریدم و دیروز رسید. از 45 درصدی که همراهش بود استفاده کرد. و وقتی مرد، شارژ را برای شب گذاشتم. 8 ساعت بعد، 52٪ بود. 4 ساعت بعد، در 54٪. 12 ساعت تأخیر، 63 درصد و امتناع از شارژ بیشتر. آیا باید از قبل ir را برگردانم؟ آیا گوشی ای است که چنین مشکلی در شارژ دارد؟

ارسال شده توسط /u/toullec
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11o6nbt/new_redmi_note_11_doesnt_charge_properly/