Xiaomi 11T Pro – آیا این فقط من است یا مشکلی در روشنایی ویدیوی اصلی در تغییر حجم وجود دارد؟

هر بار که صدای گوشی را تغییر می‌دهم، تا زمانی که نوار صدا روی صفحه وجود دارد، کنتراست صفحه نمایش بهتر می‌شود. هنگامی که نوار ناپدید می شود، کنتراست از بین می رود بنابراین همه چیز کسل کننده می شود. کس دیگری با این مشکل مواجه است؟

ارسال شده توسط /u/IamAPengling
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1109e4h/xiaomi_11t_pro_is_it_just_me_or_is_there_a/

توسط Lei Jun

Lei Jun