Xiaomi 11t pro در مقابل Realme gt2

به این فکر می کنید که یکی از 2 مورد را بدست آورید. به نظر شما کدام یک ارزش بهتری دارد؟ هر دو در کشور من تقریباً یک قیمت هستند.

من گوشیم را خیلی رها می کنم بنابراین فکر می کنم gt2 برای بدنه سبک تر و پشت پلاستیکی است lol

ارسال شده توسط /u/brownbackwardssus
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/z2ulsh/xiaomi_11t_pro_vs_realme_gt2/