Xiaomi AX3000 IPV6 Passthroughمی خواستم بدانم آیا شیائومی برنامه ای برای پشتیبانی از IPV6 Passthrough دارد یا خیر. تا زمانی که این مشکل حل نشود، متأسفانه نمی توانم از ipv6 در تنظیمات خانه خود استفاده کنم.

ارسال شده توسط /u/MaKTaiL
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10exve3/xiaomi_ax3000_ipv6_passthrough/

توسط Lei Jun

Lei Jun