Xiaomi Mi 9T (K20) به بوت شدن ادامه می دهد و اندروید را بارگیری نمی کند

سلام، من به کمک فوری نیاز دارم، mi 9t من ناگهان بدون دلیل واضح شروع به بوت لوپ کرد (شاید حافظه پر شده باشد و فضای کافی برای شروع اندروید وجود نداشته باشد)
تلفن به طور مداوم بالا می آید "MIUI" آرم، پس از چند دقیقه وارد حالت بازیابی می شود تا زمانی که دوباره سعی کند روشن شود. چندین ساعت است که این روند را به طور بی پایان انجام می دهد و من نمی دانم چگونه آن را انجام دهم. بزرگترین مشکل من بازیابی فایل ها است زیرا گوشی من پر از اطلاعات بسیار مهم است. آیا حداقل راهی برای بازگرداندن اطلاعات حتی اگر اندروید روشن نمی شود وجود دارد؟ گوشی روت نشده

ارسال شده توسط /u/R4ptorLuca
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/13cshdb/xiaomi_mi_9t_k20_continues_boot_and_doesnt_load/